หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
   
 
 
 
 
   โรงเรียนวัดหนองตาบุญ  (จังหวัด สระบุรี)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาบุญ ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 โทรศัพท์ 036-377606
 
ข้อมูล : โรงเรียนวัดหนองตาบุญจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2475 โดยเจ้าอาวาสพร้อมด้วยกำนันทอง บุตรพรม นายแดง ภู่ผ่าน นายหล้า สวนบุญ นายจันดี บุญมี นายอนัน อนันตสุข และได้ทำพิธีเปิดป้ายเป็นโรงเรียนประชาบาล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2479 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลคลองเรือ 1 วัดหนองตาบุญ โดยใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนมีครูทำการสอน 2 คน พ.ศ.2508 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ 4 ห้องเรียนโดยเงินบริจาคของคณะครู ผู้ปกครอง ชาวบ้าน และเงินงบประมาณจากทางราชการ พ.ศ.2513 เปิดสอนชั้น ป.5 พ.ศ. 2514 เปิดสอนชั้น ป.6 พ.ศ. 2515 เปิดสอนถึงชั้น ป.7 พ.ศ.2521 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบกรมสามัญศึกษา 017 จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียนแต่ไม่สำเร็จมาแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 และในปีนี้ได้ยุบชั้น ป.7 คงเหลือ 6 ชั้นเรียน พ.ศ.2527 สำนักงานข้าราชการครูได้อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ และนายน้อม สิงห์โคตรเป็นอาจารย์ใหญ่คนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2528 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2529 สปจ. สระบุรีอนุญาตให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กมีนักเรียน 15 คน พ.ศ.2534 สปช. อนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2534 เปิดสอนชั้น ม.1 เป็นปีแรกมีนักเรียน 16 คน พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างอาคารเรียนแบบกรมสามัญศึกษา 017 จำนวน 4 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน พ.ศ.2537 ได้ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างแบบกรมสามัญศึกษา 017 อีก 2 ห้องเรียน และส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 2 หลัง 6 ที่นั่ง พ.ศ.2540 ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ สำหรับทาสีอาคารเรียนทั้ง 2 หลัง โรงอาหาร ส้วม 3 หลัง และในปีนี้ได้จัดทำถนนคอนกรีต ปลูกไม้ดอกไม้ประดับริมถนนคอนกรีต ทำสวนหย่อม ซึ่งได้รับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ แรงงานจากคณะกรรมการโรงเรียน ภารโรง ผู้ปกครองเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับจากทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) จำนวนน 1 หลัง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนสนับสนุนอุปกรณ์และแรงงานรื้ออาคาร ป.1 ฉ. และนำไม้มาสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์การเกษตร โรงฝึกงาน ต่อเติมโรงอาหารและเตาเผาขยะ ได้รับงบประมาณทาสี ติดเหล็กดัด และปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ อาคารกรมสามัญ 017 ได้งบประมาณจากสโมสรโรตารี่ปรับปรุงห้องน้ำ 2 หลัง ได้งบบประมาณทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 x 0.15 x 150 เมตร ปัจจุบันโรงเรียนวัดหนองตาบุญทำเปิดการ จัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา มีนักเรียน 27 คน ระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 84 คน ระดับมัธยมศึกษามีนักเรียน 71 คน รวมเป็นนักเรียน 182 คน ข้าราชการครู 15 คน แยกเป็นชาย 4 คน หญิง 11 คน พนักงานบริการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน
 
 
ผู้เข้าชม 398 ท่าน         
 
 
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10