หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
   
 
 
 
 
   โรงเรียนวัดโคกกระต่าย  (จังหวัด สระบุรี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : โรงเรียนวัดโคกกระต่าย
 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 บ้านโคกกระต่าย ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 โทรศัพท์ 036-377-508
 
ข้อมูล : โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมือ พ.ศ.2477 โดยใช้ศาลาวัดโคกกระต่าย เป็นที่เรียนชั่วคราว และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2482 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียน 83 คน ครู 3 คน นายชุมพลทะนามัย เป็นครูใหญ่ ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2558) มีนักเรียน 76 คน บุคลากรครูจำนวน 6 คน อาคารเรียน 2 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง ห้องเรียน 8 ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ 4 ห้องเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และศูนย์สื่อการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
ผู้เข้าชม 208 ท่าน