หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ ประจำเดือนธันวาคม (๑ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ ประจำเดือน ธันวาคม (๑ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ (๑ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการสิบสานงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดหามหรสพ การแสดงบนเวที โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ (๑ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 77