หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
   
   
 
 
 
 


 


 
 
  เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ ยกฐานะจากสภาตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ
 
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ ตั้งอยู่ เลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งใน 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิหารแดงประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 13,373 ไร่ หรือ 37.36 ตารางกิโลเมตร
 
 
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร. 063-241-7934
สายตรงนายก
 
   
   
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค  
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ มีพื้นที่ประมาณ 13,373 ไร่ หรือ 37.36 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นพื้นที่ราบค่อนข้างราบเรียบถึงแบบลูกคลื่นลอนลาด ตอนบนสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลจดภูเขา มีความสูงจากเชิงเขา 40 เมตร 30 เมตร 20 เมตร 10 เมตร และ 5 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยทอดตัวจากตอนบนลงสู่ตอนล่างของตำบล แหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ คลองชุมเห็ด คลองโคกกระต่าย คลองเรือ คลองสมเด็จคลองหนองฟ้าเลื่อน คลองหนองรี ซึ่งไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของตำบล สภาพพื้นที่โดยทั่วไปจึงเหมาะสำหรับทำนาในที่ราบลุ่ม และปลูกพืชไร่บนที่ดอน หรือพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (บ้านหินกอง/นครนายก) ผ่านกลางเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ
 
   
 
ตำบลบ้านลำอยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุม 2 ชนิด ซึ่งพัดประจำฤดูกาล โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียง
เหนือในฤดูหนาวเรียกว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้จะทำให้บริเวณตำบลบ้านลำ มีอากาศหนาวเย็นและแห้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป เมื่อพิจารณาตามสภาพอากาศ ตำบลบ้านลำมีสภาพอากาศแบ่งอออกเป็นสามฤดู ดังนี้
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่ดัดจากมหาสมุทรอินเดียนำเอาไอน้ำและความชุ่มชื้น เข้ามายังประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านประเทศไทยตอนบน เกือบตลอดช่วงฤดูฝนจึงทำให้บริเวณตำบลบ้านลำมีฝนตกชุกทั่วไป โดยเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมพัดเอาอากาศเย็นและแห้งแล้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วไป เมื่อพิจารณาแล้วจะมีอากาศหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม และมกราคม
ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้ช่วงปลายมรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุม จึงทำให้อากาศร้อนทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เมษายน
ตำบลบ้านลำอยู่ในเขตภาคกลางมีสภาพอากาศค่อนข้างสูงจึงทำให้อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 28 - 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 - 34 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิตำสุดเฉลี่ย 23 - 24 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปี 1,000 - 1,300 มิลลิลิตร
 
   
   
 
ประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม โดยมีการทำนา เพาะเห็ดฟาง และการทำสวน การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นการค้าขายขนาดเล็ก รองลงมาเป็นพนักงานบริษัทหรือประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ประชากรส่วนใหญ่เฉลี่ยประมาณ 23,000 บาท/คน/ปี (ข้อมูล ณ วันที่ เดือน เมษายน 2558)5
 
   
   
  จำนวนประชากรทั้งหมด 6,906 คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน 3,404 คน คิดเป็นร้อยละ 49.29
 
หญิง จำนวน 3,502 คน คิดเป็นร้อยละ 50.71
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,745 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 184.85 คน/ตารางกิโลเมตร
 
   
   
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านโคกกระต่าย 383 358 741 320  
2   บ้านป่าม่วง 326 334 660 216
  3   บ้านป่ายาง 1,064 1,139 2,203 1,026  
4   บ้านหนองตาบุญ 1,067 1,117 2,184 835
  5   บ้านหนองมน 187 190 377 126  
6   บ้านดอน 262 257 519 161
  7   บ้านหนองฟ้าเลื่อน 115 107 222 61  
    รวม 3,404 3,502 6,906 2,745
ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10