กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม กล้องวงจรปิดCCTV   24 ส.ค. 2561 12
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่5 ตำบลบ้านลำ บริเวณเลาะคันคลอง   23 ส.ค. 2561 17
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่2 บริเวณซอยบ้านนางสังวาลย์ ขันตี    23 ส.ค. 2561 15
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบริเวณใต้สะพานทางรถไฟ หมู่ที่1 ตำบลบ้านลำ   23 ส.ค. 2561 10
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ตำบลบ้านลำ   21 ส.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   1 ส.ค. 2561 25
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   9 ก.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิด-ปิดน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ   19 มิ.ย. 2561 71
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงแผนที่แม่บท เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   13 มิ.ย. 2561 58
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561   7 พ.ค. 2561 42
  (1)     2      3      4