กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   1 พ.ย. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   30 ต.ค. 2561 44
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561   17 ต.ค. 2561 63
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561   17 ต.ค. 2561 46
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561   17 ต.ค. 2561 44
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561   17 ต.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561   10 ต.ค. 2561 60
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม กล้องวงจรปิดCCTV   24 ส.ค. 2561 36
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่5 ตำบลบ้านลำ บริเวณเลาะคันคลอง   23 ส.ค. 2561 44
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่2 บริเวณซอยบ้านนางสังวาลย์ ขันตี    23 ส.ค. 2561 41
  (1)     2      3      4      5