กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 
   
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิด-ปิดน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ   19 มิ.ย. 2561 22
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงแผนที่แม่บท เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   13 มิ.ย. 2561 15
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561   7 พ.ค. 2561 25
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 บริเวณซอยตำรวจ   7 พ.ค. 2561 21
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ อัมไพ   7 พ.ค. 2561 14
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561   10 เม.ย. 2561 23
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   14 มี.ค. 2561 57
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกระจก หมู่ที่ 1-7    13 ก.พ. 2561 73
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561   8 ก.พ. 2561 56
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางนิพนธ์ เคนประแดง    8 ก.พ. 2561 40
  (1)     2      3